Ekonomické poradenstvo


Počas obdobia, ktoré pôsobíme na trhu, sme sa stali spoľahlivým partnerom pre našich klientov. Pomohli, či poradili sme im v rôznych záležitostiach súvisiacich s ich podnikaním. Spracovali a pripravili sme pre nich množstvo dokumentov, podkladov, navrhli a zrealizovali vylepšenia, ktoré si osvojili a pracujú na ich princípoch.

Našim hlavným cieľom je spokojnosť klienta. Našimi zásadami ústretovosť, individuálny prístup, flexibilita, diskrétnosť a vysoká profesionálna úroveň.

 

Naše poradenské služby :

  • ekonomické a organizačné poradenstvo
  • finančné analýzy
  • finančné plánovanie
  • poradenstvo pri zakladaní resp. transformácii podnikateľských subjektov
  • poradenstvo pri tvorbe podnikateľských plánov a podpora pri ich realizácii