Úvod

Gemerská audítorská spoločnosť, spol. s r.o. v skrátenej forme GAS audit, spol. s r.o. je audítorská spoločnosť založená v roku 2009. Spoločnosť je zapísaná v zozname audítorských spoločností vedenom Slovenskou komorou audítorov, číslo licencie 343.

 

Naším cieľom je poskytovanie služieb vychádzajúcich predovšetkým zo záujmov klienta. Našou snahou je pomôcť klientom orientovať sa v zložitom a neustále sa meniacom legislatívnom prostredí Slovenskej republiky a poskytnúť im vysoko kvalifikované audítorské služby.

 

Špecializujeme sa na poskytovanie služieb pre podnikateľov a obchodné spoločnosti v týchto oblastiach: 

  • Audit
  • Daňové poradenstvo
  • Účtovníctvo
  • Podnikateľské poradenstvo  

 Svojimi službami sa snažíme budovať dôveru a rešpekt u našich klientov. Využitím našich služieb získate čas pre svoju prácu.