Daňové poradenstvo


Ing. Radoslav Hrbál, zapísaný v zozname daňových poradcov vedený Slovenskou komorou daňových poradcov, Číslo osvedčenia SKDP: 932/2010. 

Legislatívne prostredie sa na Slovensku mení a s tým sa menia aj interpretácie existujúcich predpisov. Preto sa zameriavame na efektívne daňové poradenstvo so zhodnotením poznatkov v prospech našich klientov a verejnosti.  


Naše daňovo - poradenské služby: 

  • Zostavovanie daňových priznaní
  • Vypracovanie stanovísk k zadaným problémom a odborné konzultácie
  • Vykonávanie daňových auditov s odporúčaniami
  • Spolupráca pri zostavovaní účtovnej závierky
  • Komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom
  • Zastupovanie pri daňových kontrolách
  • Navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov